Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? 
Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den? 
Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet 
för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte  frukta? 
När Herren, Herren talar, vem skulle då inte profetera? Amos 3:6-8

Från Filadelfiakyrkan, Stockholm 2004. Nordamerikanen David Wilkerson förmedlar ett mycket allvarligt budskap om den svenska kristna församlingens apati. Budskapet är än allvarligare idag, efter apati kommer destruktivitet.