När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från  himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 
Trösta därför varandra med dessa ord.  1 Tess 4:16-18

Himlafärd - David Wilkersson