Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? 
Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den? 
Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet 
för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte  frukta? När Herren, Herren talar, vem skulle då inte profetera?
Amos 3:6-8

Från Filadelfiakyrkan, Stockholm 2004. Nordamerikanen David Wilkerson förmedlar ett mycket allvarligt budskap om den svenska kristna församlingens apati. Budskapet är än allvarligare idag, efter apati kommer destruktivitet. En stad utan murar intas av fienden och en församling som inte leds av Guds ord intas snabbt av fienden. Det är mycket hög tid att vända sig till Herren och åter leva efter hans ord, först då ger Anden det församlingsliv så många längtat efter. Detta kommer av ledarnas herderoll, men också medlemmars böneliv.