2015

Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda 
och håll er borta från allt slags ont.
1 Tess 5:20-22

Det smids planer mot Israel 27/12
Rasa, ni folk, ni skall ändå krossas. Lyssna, alla länder i fjärran. Rusta er, ni skall ändå krossas. Ja, rusta er, ni skall ändå krossas. Gör upp planer, de går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. Jesaja 8:9-10

Med hast 25/8

Tid att ta mig på allvar 29/6

Jag längtar efter DITT hjärta! 7/5

Ty dig till mig 16/4

Var har ni er tillflykt? 21/1

Böj er! 6/9

Som stjärnor på ett himlavalv 23/7

Nöd för landet 15/6

Vänd om! 26/4

HERREN vill använda DIG! 25/3

Jag är helig 14/1