Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.  Joel 2:28-29

Gud talar till människan både i skrift och direkta ord, i bilder, syner och drömmar. Bibeln lär oss att söka de andliga nådegåvor och speciellt den profetiska gåvan då den är till uppbyggelse för församlingen. Den ger oss visshet om Guds vilja och insyn i den andliga världen. Det profetiska kan vara till en enskild individ, flera personer, en nation eller till hela världen. Det kan verka i förmaning, uppmaning, uppmuntran, tröst, kunskap, som upplysning och varning. Det utges då Herren vill säga något specifikt till människan och man ska alltid beakta en profetia och pröva det på allvar. Tyvärr har människor lättare att förhålla sig till de mer positiva än de som manar till omvändelsle. Genom Guds ord och vittnesbörd lär vi oss förstå att Gud kan komma med budskap från, för ögat synliga änglar, eller genom en viskning likt en susande tanke. Lika sanna och fasta är dessa så länge de kommer från Herren och den helige Ande hjälper oss förstå vad som är äkta. De profetior jag lagt ut på denna sida har jag tillit till. De man alltid vet stämmer till 100% är Bibelns profetior. 

Profetia: 1964
Kvinnan i Valdres
(Emanuel Minos) Syn: Den smala vägen, Frank Mangs    Inläst 2015


Profetia: 2014
De ryska planen