Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.  Joel 2:28-29

I korthet om profetior

Profetia: 1964
Kvinnan i Valdres

Emanuel Minos

Profetia: 2014 
De ryska planen 

Syn: Den smala vägen Frank Mangs
Inläst 2015