Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium. Apg 20:24

Om en gåva                                       20150726

En annan ande                                  20160505

Bön & Fasta                                       20161124

Genombrottsbön                              20161124

Helandebön                                       20161124