Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv,
bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus:
att vittna om Guds nåds evangelium.  Apg 20:24

Om en gåva                                2015.07.26

En annan ande                            2016.05.05

Bön & Fasta                                    2016.11.24

Genombrottsbön                        2016.11.24

Helandebön                                  2016.11.24