Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord.
Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger,
så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.
Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. 
1 Pet 4:11


Lewi Pethrus
1884 - 1974
 

Att jag har med just denna man på min hemsida beror dels på att han är en förgrundsgestalt till en nationell väckelse som blev grunden för det bl.a. jag själv växt upp i, Pingströrelsen som växt fram ur det man kallat Pingstväckelsen i Sverige. Rörelsen är framförallt, från början, Guds tilltal att hans Ande fortfarande är verksam genom de gåvor han ger. En annan anledning är att jag läst flera av hans böcker som givit mig en tilltro till den Bibelförankrade undervisning han ger och det han står för, en mänsklig sentida förebild för mig kan man säga. Jesus är vår stora herde och förebild, därefter har vi Bibelpersonligheter att lära av genom Guds ord. Men också människor på senare tid och i vår närhet kan berika oss på olika sätt, främst de som genom Andens smörjelse kan leda oss närmare Jesus Kristus, där är bl.a. Lewi Pethrus en av dem jag lärt mig av, dock utan att ens träffat just honom. Däremot fick jag förmånen att se och höra hans barnbarn Dan-Jakob Pethrus vid ett sångmöte med Elim brothers i Elimförsamlingen, Örebro 2013. Det blev ett möte med en påtaglig närvaro av Guds Ande och för mig, ovanligt stark väckelseton. Gud bekräftradfe sin närvaro genom bl.a.personligt tilltal till någon i mötet samt att jag själv ett par dagar senare var så fylld av Guds Ande att jag fick bära fram ett tydligt tilltal till ett församlingssyskon. Det är ingen hemlighet att Gud använder vissa personer på ett särskilt sätt, detta bekräftar hela Bibeln.     

Lewi Pethrus grundade mycket...
vad hände sedan?                           
20171125

   Dikt: Fjällblomman

Församlingen, de Andliga & ledarna

Ekumenik i Bibelns ljus

Predikan: Bönen som verksamhet

Predikan: Gripenhetens tårar

Predikan: (LP´s sista) "Att vinna en & en"