Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord.
Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger,
så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.
Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. 1 Pet 4:11

Lewi Pethrus
1884 - 1974
 

Kort om min relation till Lewi Pethrus

Lewi Pethrus grundade mycket...
vad hände sedan?                     
2017.11.25

   Dikt: Fjällblomman

Församlingen, de Andliga & ledarna

Ekumenik i Bibelns ljus

Predikan: Bönen som verksamhet

Predikan: Gripenhetens tårar

Predikan"Att vinna en & en" (LP´s sista)