Kom ihåg Herren i fjärran land och låt Jerusalem vara i era hjärtan! Jer. 51:50

Försök till svensk översättning av Israels nationalsång
All den stund det i vårt bröst, än ett judiskt hjärtta slår, Och österut vänds ögonen, längtande till Sion
Vårat hopp är inte förgäves, hoppet av två tusen år, Att bli en fri nation i vårat land, landet Sion och Jerusalem

All den stund vi varmt och fritt våra tårars offer gav. Medan våra söner drog - tusenvis till fädrens grav, är vårt hopp ännu ej brustet, släkters hopp på främmad strand: Vi skall vinna det vi mistat, Davids stad, fädrens land.

All den stund Jerusalems murar strålar för vår blick och blott än med tårar ser på det öde templet fick, är vårt hopp ännu ej brustet, släkters hopp på främmad strand: Vi skall vinna det vi mistat, David stad, fädrens land!

Hatikvah - Nationalsången  Ej hela texten

Lovsång - Jesustroende judar

Jerusalem - Viktor Klimenko

Hava Nagila,  Folksång

Arabisk kristen sång