Stammarnas arvslotter

Herren talade till Mose. Han sade: "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når. 4 Mos 34:1-2

Israels tolv stammars fördelning   ej egen bildtolkning 
 4 Mos 34:1-15,  se även Hesekiel 48