Löfteslandet

Gud sade till honom: "Ditt namn är Jakob, men du skall inte längre heta Jakob utan Israel skall vara ditt namn." Och han gav honom namnet Israel. Gud sade till honom: "Jag är Gud den Allsmäktige. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skaror av folk skall komma från dig, och kungar skall utgå från dig. Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande skall jag ge detta land." 1 Mos 35:10-12 

Karta och text enl.
Dan Johansson

"På kartan kan du se den vita linjen som ungefär pekar ut det område som kallas Löfteslandet enl. dagens karta. De beskrivna gränserna finner du dels i 5 Mos 15, även i kapitel 1 o
ch 11. Profeten Hesekiel beskriver också de olika gränsdragningarna i Hes 46. Gaza-remsan syns i en lite ljusare ton. Det var det område som enligt lotten tillföll Dans stam men som man vägrade att godkänna och istället gick upp i de norra delarna i landet och intog ett område i närheten av Hermon och norra Golanhöjderna. Västbanken är också markerat i en ljusare ton. Västbanken är det som i Bibeln kallas Judéen och Samarien. Här försöker den palestinska myndigheten att upprätta en ny stat med namnet Palestina. Detta är helt i strid med det profetiska ordet och Herren kommer att straffa dem som försöker dela Guds land enl. profetian i Joel 3. Det är det som kallas domen i Josafats dal. Den fulla uppfyllelsen av Löfteslandet kommer troligen att ske efter det att Jesus kommit tillbaka och tillsammans med sin brudeskara står på Olivberget och det tusenåriga riket upprättas med Jerusalem som huvudstad."