Juda & Israel

Karta över landet som Gud delat efter att Israel tillbett avgudar. 
 se Första Kungaboken 11-12