Edens floder

Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar. Den första heter Pison. Det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld. Guldet i det landet är gott och där finns också bdelliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush. Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den.   
1 Mos 2:10-15

Karta 1. Edens floder de gula    Ej egen tolkning

Karta 2.  Nutid. Med tanke på dagens händelser är det inte så konstigt att det var just vid Eufrat Daniel fick se in i framtiden. Hiddekel = Tigris