Arabländer kontra Israel

Vari ligger orättvisan gentemot att arabiskt folk? Det grönmarkerade är arabiska länder, det röda är det judiska landet Israel.

Han sade: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” 1 Mos 32:28

För ca 4000 år sedan gav Gud Jakob, Isaks son, namnet Israel. Israel är alltså ett namn givet av Herren, Abrahams, Isaks och Jaokobs Gud. Min Bibel är tydlig att landet är givet hans löftesfolk och därför skall han också beskydda det till dess han kommer då han, Jesus Kristus ska regera från Jerusalem. Om detta finns inga oklarheter enligt Guds ord. Israel som först delades i Israel och Juda, sedan, förskingrades och trampades av hedningar i 2000 år är åter en pärla på jorden, Guds käraste. Löftet höll och hans ord skall aldrig förgås. Idag råder en stark andlig strid om Guds pärla som kommer eskalera tills Jesus sätter ner fötterna. Jag vill här med kartan ge en bild av läget, vilka är undanskuffade..det arabiska folket, eller det judiska? Gud vill att alla ska bli frälsta, alla folk och stammar, men den som sätter sig upp mot den Evige får problem, så lyd Guds ord och försonas med Honom vår enda frälsare.

O att det från Sion kom frälsning för Israel! När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då ska Jakob jubla och Israel glädjas. Ps 14:7