Arabländer kontra Israel

Han sade: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud
                                                 och med människor och segrat.” 1 Mos 32:28
                                                

      Det gröna är arabiska länder och det röda är det judiska.