Abrahams Mellanöstern

Mellanöstern på Första Moseboks tid   Ej egen bildtolkning

Noas söner som gick ut ur arken var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. Dessa tre var Noas söner och från dem har jordens alla folk spritt ut sig.  1 Mos 9:18-19

Gud skall utvidga Jafet, han skall bo i Sems tält, och Kanaan skall vara deras slav." 1 Mos 9:27

Kanaan blev far till Sidon, som var hans förstfödde, och Het, vidare jebusiterna, amoreerna, girgaseerna, hiveerna, arkeerna, sineerna, arvadeerna, semareerna och hamateerna. Senare utbredde sig kananeernas släkter ytterligare så att deras område sträckte sig från Sidon mot Gerar ända till Gaza och mot Sodom, Gomorra, Adma och Sebojim ända till Lesa. 1 Mos 10:15-19

Abram bodde kvar i Kanaans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren .
Abram flyttar till Hebron. Herren sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: "Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag skall låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden skall också dina efterkommande kunna räknas.   1 Mos 13:12-16