Nutid

Jag skall låta er bli bebodda, alldeles som ni förr var. Jag skall göra er ännu mer gott än tidigare. Och ni skall inse att jag är Herren. Hes 36:11

          OBS! Karta med fokusfunktion, bara att klicka och titta närmare