Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor rusar, Herren Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren , först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då skall jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren.     Jeremia 31:35-37