Du lät landet bäva och rämna. Läk nu dess sprickor, för det vacklar. Du lät ditt folk möta hårda ting, du gav oss vin så att vi raglar. Men åt dem som vördar dig gav du ett baner att lyfta för sanningens skull.   Ps. 60:4-6

Av detta som videona visar finns mer eller mindre yttringar av i Sverige. Ser du dessa ryckningar och udda uttryck i andliga sammanhang bör du be om en känslig ande, om vishet och kunskap att Herren ska uppenbara för dig vilken ande som finns i personen. Be att Herren ska visa dig på ett eller annat sätt så att du blir säker på vad som sker och vad du ska göra.  

Demonindrivning av Heidi Baker


I länken nedan filmar Todd White Heidis predikan med berömmelse. På slutet kommer skrattet som är populärt i vissa läror. Det är inte Guds Ande som ger detta.
Todd White påturné med Heidi Baker

Att bete sig som onykter är inget positivt, utan något som Gud nämner i fråga om straff och i negativa sammanhang. Att vissa trodde att apostlarna var berusade när Anden föll på Pingsten handlade om att de talade olika slags språk och alltså inte om att de raglade, läs Bibeln och se hur det står!  

Gör honom drucken, ty han har upphävt sig mot Herren. Moab skall vältra sig i spyor och bli till åtlöje, också han. Jeremia 13:26

2017.05..16  
För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa "superapostlar ". 6 Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.     2 Kor 11:4-8 

Videon nedan är visserligen från 1995 men manifestationerna lever vidare. Min varning lyder: Att förlöjliga den helige Ande på detta sätt är en allvarlig hädelse. Jag önskar att du funderar över om människor gapskrattade åt Jesus likt som han vore en komiker då han botade sjuka, nej de greps av fruktan, äkta glädje, frid och förkrosselse. Att trilla omkull eller rycka lite i benen behöver inte betyda att det är en oren ande men det finns klara saker som är osunda och detta är ex. på sådant. Människor gör också saker i köttet , alltså av egen kraft, i vissa sammanhang, men denna video visar på något värre än så, med Robby Dawkins, USA.