Säg därför till dem: Så säger Herren, Herren : Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom skall jag, Herren , ge svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Hes 14:4

VILLFARELSE  Del 1                      20170103
Grunden, Jesus är Gud  

DEL 2 Katolska kyrkan               20170103

DEL 3 Ortodoxa, Jehovas vittnen, Mormonerna, Övriga 

VILLOLÄROR FAKTA 1

VILLOLÄROR FAKTA 2

VILLOLÄROR EKUMENIK

Charta Equmenica är ett Antikristligt dokument som de allra flesta samfundsbundna kyrkor är bundna till. De övre raderna i dokumentet är mina egna ord. 

Dok nr.2 är Sv.kyrkans beslut att med intresse och strävan ha närmare samarbete med Islam.