Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! 
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.
Och se, jag är med er alla dagar
till tidens slut."  Matt 28:19-20

"Jag ser Gud bakom allt jag ser" (Sång: Alexander Grenehed i Byrsta Friförsamling)                                                                 

Den helige Ande                             2021.02.21

Ära Skaparen                                2020.09.13

Människan - ande, själ & kropp    2017.11.25

Jesus Är Livet                                                2018.07.08
Predikan i Byrsta Friförsamling

Andedopet                                      2016.07.25

Jesus är Herren, Gud                 2017.01.06

Jesus - Det sanna offerlammet     2015.03.13

När tiden var inne (Jesus förutsägelse) 

Jesus, lagens fullbordan            2018.05.17
Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror. Rom 10:4

Treenigheten                                 2016.07.22

Syner & Profetia                          2017.11.03

Sanningens Ande                         20150313

Nådedegåvorna (4 delar)  2016.08.09      Tungotalet  & Uttydningen         

Profetian & vishetens/kunskapens ord

Kraftgärningarna & Helandet

Andeutdrivningen & skilja mellan andar