Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."  Matt 28:19-20

"Jag ser Gud bakom allt jag ser" (Sång: Alexander Grenehed)                                                                                

Människan - ande, själ & kropp    2017.11.25

Treenigheten                                  2016.07.22

Jesus Är Livet     Predikan, Byrsta Friförsamling 2018.07.08

Jesus är Herren, Gud                     2017.01.06

Jesus - Det sanna offerlammet     2015.03.13

När tiden var inne (Jesus förutsägelse) 

Jesus, lagens fullbordan                      2018.05.17
Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror. Rom 10:4

Syner & Profetia                             2017.11.03

Nådedegåvorna (4 delar)  2016.08.09          Tungotalet  & Uttydningen         

Profetian & vishetens/kunskapens ord

Kraftgärningarna & Helandet

Andeutdrivningen & skilja mellan andar 

Sanningens Ande                            20150313

Andedopet                                      2016.07.25