Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. 
Ef 4:14-16

Samfundets förförelse

Bevara Andens enhet                         2016.07.15   

Pingstpredikanternas deklaration om den fria församlingen 1919

Inför budskapet till församlingen 

Herrens budskap till församlingen  2015

Katolska kyrkan kontra sann frälsning