Påven Francis kallade den palestinske ledaren Mahmoud Abbas "En ängel av fred" när de möttes tre dagar efter att Vatikanen officiellt erkänt Palestina som stat. Påven Francis kallade den palestinske ledaren Mahmoud Abbas "En ängel av fred" när de möttes tre dagar efter att Vatikanen officiellt erkänt Palestina som stat.

Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så                                                                                                                               får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig
                                                                                                                   själv i kärlek. Ef 4:14-16 

Samfundets förförelse

Bevara Andens enhet                          2016.07.15

Pingstpredikanternas deklaration om den fria församlingen 1919

Inför budskapet till församlingen 

Herrens ord till församlingen 2015

Katolska kyrkan kontra sann frälsning
Inter.ju med svensk spanienmissionär och frälsta f.d. spanska katoliker,