Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Apg 2:46-47

Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud,
är pålitliga och hatar orätt vinning, och sätt dem till föreståndare för folket, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio.
2 Mos 18:21

Vart är kyrkan på väg? Del 1      20171228

Vart är kyrkan på väg? Del 2      20171228

Har Gud verkligen sagt?             ...kommer

När ni samlas                                20170708

Nattvarden                                      20170104

Den rena församlingen till frälsning      20170402

Församlingen Del 1
Inledning, Bakgrund, Byggnad, Offer, Tionde

Församlingen Del 2
Dop, Olika församlingar

Församlingen Del 3
Vilka är församlingen? Församlingstjänster  

Församlingen Del 4
Kvinnans roll, Villoläror, När vi samlas, Sammanfatt