Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Matt 24:30

Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 
Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter,
när han kommer, de som tillhör honom. 1 Kor 15:22-23

Jesus återkomst Förord            2016.07.13

Han som hindrar ska röjas ur vägen      2017.10.20

Prövning & Tecken                      2016.07.13

Uppryckandet - När, Hur, Vilka? 2016.07.13

Uppenbarelsebokens skeenden  2016.07.14

Daniel 9: De 70 årsveckorna    016.09.22

Antikrist & Den falske profeten Del 1 - Den profetiska liknelsen med tiden i Babylon

Antikrist Del 2 - Hans tid                2016.07.13  

Antikrist Del 3 - Varifrån?               2016.07.13

Uppenbarelseboken 11: 
De två vittnena Del 1      
            2016.07.20

De två vittnena Del 2

De två vittnena Del 3

Babylon Del 1                                    2016.11.28

Babylon Del 2

Uppenbarelseboken 11:      2016.09.17
Den sjunde basunen - Herrens dag Del 1 

Den sjunde basunen -Herrens dag Del 2