Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln
med stor makt och härlighet.

Matt 24:30
Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 
Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter,
när han kommer, de som tillhör honom.
1 Kor 15:22-23

Jesus återkomst Förord                  2016.07.13

Han som hindrar ska röjas ur vägen 2017.10.20

Prövning & Tecken                          2016.07.13

Uppryckandet - När? Hur? Vilka?         2016.07.13

Uppenbarelsebokens skeenden    2016.07.14

Daniel 9: De 70 årsveckorna          2016.09.22

Antikrist & Den falske profeten Del 1 - Den profetiska liknelsen med tiden i Babylon

Antikrist Del 2 - Hans tid                      2016.07.13  

Antikrist Del 3 - Varifrån?                      2016.07.13

Uppenbarelseboken 11: 
De två vittnena Del 1                      
2016.07.20

Del 2

Del 3

Babylon Del 1                                      2016.11.28

Del 2

Uppenbarelseboken 11:
Den sjunde basunen - Herrens dag Del 1  
2016.09.17

Del 2