Hör Herrens ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord. Jeremia 31:10

 Israel 

Israel, största tidstecknet Del 1   2016.07.25 

Israel, största tidstecknet Del 2   2016.07.25 

Det Judiska folket    Del 1, 2, 3  2016.06.20
Del 1   

Del 2

Del 3

Döda havet sjunker katastrofalt!   20170819
Världens media berättar om Döda havet som sjunker drastiskt. Har Gud några  planer? 
Lyssna vad Bibelns profetior säger (Hes 47 & Sak 14) och se SVTs artikel under, bara en i mängden.