Säg till Israels barn: Herrens högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider. 3 Mos 23:2

DE PROFETISKA HEMLIGHETERNA I HERRENS HÖGTIDER

Inledning                                          20170812

 Förstlingskärvens högtid                 20170218

Nyårshögtiden / Basunfesten         20170812

Lövhyddohögtiden,                         20170812

Jubelåret & Sabbatsdagen             20170812

Påsken & Det osyrade brödet         20170812

Veckohögtiden / Pingsten               20170812

Försoningsdagen                             20170812

Sabbatsåret                                     20170812

8:e dagen                                         20170812