Säg till Israels barn: 

Herrens högtider skall ni utlysa som
heliga sammankomster,
de är mina högtider. 
3 Mos 23:2

DE PROFETISKA HEMLIGHETERNA I HERRENS HÖGTIDER

Inledning                                          20170812

Förstlingskärvens högtid            20170218

Nyårshögtiden/ Basunfesten 20170812

Lövhyddohögtiden,                    20170812

Jubelåret & Sabbatsdagen     20170812

Påsken & Det osyrade brödet 20170812

Veckohögtiden / Pingsten        20170812

Försoningsdagen                           20170812

Sabbatsåret                                    20170812

8:e dagen                                         20170812