Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som  till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr
och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 
Framförallt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. 
Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.  2 Pet 1:19-21                                          

Brevet till Tyatira                        2020.07.09

Brevet till Laodicea 

Stolthetens ande Antikrist ande    2015.07

Skapelsens ålder i profetiskt ljus 20161115

Kriget i Syrien 

ANDE & KÖTT (Isak & Ismael)