Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som  till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat
vad de fått från Gud.
  
  2 Pet 1:19-21

Skapelsens ålder i profetiskt ljus   2016.11.15

Stolthetens ande (Antikrist ande)            2015.07

Kriget i Syrien 

ANDE & KÖTT (Isak & Ismael)

Brevet till Laodicea