Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: 
Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Pet: 14-16

Fråntagen allt...   (Job)                          20181215

Nytt liv                                                   20180617

När det himmelska möter det jordiska
(Predikan från Byrsta)                                 20171008

Lär känna Jesus karaktär               20171003

Dopet Del 1                                       2017.01.30

Del 2                                                  2017.01.30

Frihet i Kristus                               2016.09.24

Offer som behagar Gud

'Se Guds lamm som tar bort världens synd'   Joh 1:29 (Predikan från Byrsta 13/8)  20170814

Lär känna Herren din Gud              20170703

Din bröllopsinbjudan står fast     2016.09.23

Den smala vägen                           2015.11.29

Saliga är de som hungrar              2014.05.07