Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig. 1 Pet: 14-16

Guds nåd Jesus på korset              20210105

Frid vare med er                          20190127
Predikan från Byrsta friförsamling 

Fråntagen allt...   (Job)                  20181215

Nytt liv                                                   20180617

När det himmelska möter det jordiska  20171008                        Predikan från Byrsta Friförsamling

Lär känna Jesus karaktär       20171003

'Se Guds lamm som tar bort världens synd'  Joh 1:29 20170814 Predikan Byrsta Friförsamling 

Dopet Del 1                                       2017.01.30

Lär känna Herren din Gud       20170703

Frihet i Kristus                              2016.09.24

Offer som behagar Gud

Dopet Del 2                                       2017.01.30

Din bröllopsinbjudan står fast    20160923

Den smala vägen                        2015.11.29

Saliga är de som hungrar       2014.05.07