Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: 
Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Pet: 14-16

Frid vare med er          Byrsta friförsamling 20190127

Fråntagen allt...   (Job)                          20181215

Nytt liv                                                   20180617

När det himmelska möter det jordiska
(Predikan från Byrsta)                                 20171008

Lär känna Jesus karaktär               20171003

Dopet Del 1                                       2017.01.30

Del 2                                                  2017.01.30

Frihet i Kristus                               2016.09.24

Offer som behagar Gud

'Se Guds lamm som tar bort världens synd'   Joh 1:29 (Predikan från Byrsta 13/8)  20170814

Lär känna Herren din Gud              20170703

Din bröllopsinbjudan står fast     2016.09.23

Den smala vägen                           2015.11.29

Saliga är de som hungrar              2014.05.07