Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni
till slut ska förstå  2 Kor 1:13

Korintierbreven Del 1  ca35min    2018.12.25 
1 Kor 1-6  Splittring och omoral i församlingen  

Korintierbreven Del 2  ca22min   2019.02.20
1 Kor 7  Äktenskapet

Korintierbreven Del 3  ca26min   2019.02.20

1Kor 8-11 Samvetets frihet,
Kvinnans/Mannens roll, Nattvarden

Petrusbreven Del 1 (1 Pet 1)       2016.12.19

Petrusbreven Del 2 (1 Pet 2-5)   2016.12.19

Petrusbreven Del 3 (2 Pet)          2016.12.23

1 Tessalonikerbrevet                2018.01.15

2 Tessalonikerbrevet                2018.01.15

Timoteusbreven Del 1 (1Tim 1-3)   2017.12.25

Timoteusbreven Del 2 (1Tim 4-6 & 2 Tim) 

Judas brev                                    2018.07.08