Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni till slut ska förstå 2 Kor 1:13

Korintierbreven Del 1              ca35min   2018.12.25
1 Kor 1-6  Splittring och omoral i församlingen  

Korintierbreven Del 2      ca22min        2019.02.20
1 Kor 7  Äktenskapet

Korintierbreven Del 3       ca26min      2019.02.20
1Kor 8-11 Samvetets frihet, Kvinnans/Mannens roll, Nattvarden

1 Tessalonikerbrevet                     2018.01.15

2 Tessalonikerbrevet                     2018.01.15

Timoteusbreven Del 1  (1Tim 1-3)        2017.12.25

Timoteusbreven Del 2 (1Tim 4-6 & 2 Tim) 2017.12.25

Petrusbreven Del 1 (1 Pet 1)         2016.12.19

Petrusbreven Del 2 (1 Pet 2-5)      2016.12.19

Petrusbreven Del 3 (2 Pet)            2016.12.23

Judas brev                                      2018.07.08