Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni till slut ska förstå 2 Kor 1:13

Korintierbreven Del 1 (1 Kor 1-6)             2018.12.25

Judas brev                                      2018.07.08

1 Tessalonikerbrevet                     2018.01.15

2 Tessalonikerbrevet                     2018.01.15

Timoteusbreven Del 1  (1Tim 1-3)        2017.12.25

Timoteusbreven Del 2 (1Tim 4-6 & 2 Tim) 2017.12.25

Petrusbreven Del 1 (1 Pet 1)         2016.12.19

Del 2 (1 Pet 2-5)                              2016.12.19

Del 3 (2 Pet)                                    2016.12.23