Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni till slut ska förstå 2 Kor 1:13

Petrusbreven Del 1 (1 Pet 1)         2016.12.19

Del 2 (1 Pet 2-5)                              2016.12.19

Del 3 (2 Pet)                                    2016.12.23