"Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken." Jeremia 1:5

Gideon                                    2015.04.07

Job                                            2015.03.20

Hosea                                                2017.06.12

David... & Goliat                             20170814 

Daniel  (Daniel 6)                                         2016.07.14 

Jona                                                  2015.03.12

Petrus Del 1                                 2015.04.17

Petrus Del 2                                                                 2015.05.12