Hör mina ord, Herre ,tänk på mina suckar! 
Lyssna när jag ropar, min kung och min Gud!
Till dig går min bön.  Ps 5:2-3

         Lovsång & tillbedjan är en viktig del i bönen. Ex som här med Hedin band

Bulta så ska dörren öppnas     20210307

Om bön                                             20170204

En andlig verklighet                  2017.04.02

Andens liv genom bön
Predikan Filadelfiakyrkan Örebro       20170101 

Profetiskt budskap av Japanmissionär i samma Gudstjänst                         20170101

Farfar & Jag i pottfrisyr =) Farfar & Jag i pottfrisyr =)

Min farfar Herbert (1908-1989) var vad jag förstått, (mest genom andra, men också genom hans artiklar & böcker), en sann Ordets förkunnare. Herbert var förståndare i olika Pingstförsamlingar, predikant, bibellärare, Afrikamissionär och författare. Det var främst hans stora kunskap och fasthet i Ordet som gjorde honom respekterad.                               2016.07.28  
Bönelivets kampsida   v Herbert Grenehed

Enligt Guds vilja   2015.04.15

Bönens kamp   2015.07.03

Bönekammaren     2015.03.18