Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 
2 Tim 3:16-17 
Summan av ditt ord är sanning. Ps. 119:160


Ordets förkunnelse är tillsammans med bönen den absoluta hörnstenen i Guds församling och för var och ens kristna liv. 
Förkunnelsen här är utifrån min övertygelse genom tron på Herren Jesus Kristus och innehåller en hel del Bibeltexter då jag står på Ordet som grund. Förkunnelsen innehåller även personliga vittnesbörd, erfarenheter och tankar. De flesta Bibeltexterna är hämtade ur Svenska Folkbibeln, 2014 års översättning som jag har förtroende för. 
I tro att dessa texter skall fördjupa din längtan att söka Herren.
 /Alex