Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir
fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Tim 3:16-17 
Summan av ditt ord är sanning. Ps. 119:160