Men du ska predika det som stämmer med den sunda läran. Titus 2:1

Skicka gärna:
hälsning, ord, fråga, synpunkt förslag på ämne, eller annat till mig.  /Alex
Jag besöker gärna
församlingar el. mindre grupper för undervisning, 
studium, temadagar osv. 

Alexander Grenehed

Uppväxt i troendehem med förkunnarbakgrund i släkten. Döpt i vatten vid 13 års ålder, döpt i den helige Ande och ständigt beroende av honom.
Jag tror på och står för:
-Jesus Kristus som min personliga frälsare
-En treenig Gud (Fader, Son, Ande)

Hör, Israel! Herren , vår Gud, Herren är en. 
-Abrahams, Isaks och Jakob / Israels Gud som den enda levande Guden Jahve (Jag är)
-Jesus Kristus Guds son. Ordet som blev kött, född av människan jungfru Maria i kraft av Den helige Ande, död på korset och uppstånden på tredje dagen med löfte att återkomma till denna värld i synlig gestalt
-Himlen & Helvetet
-Bibeln i sin helhet från 1 Mosebok t.o.m. Uppenbarelseboken som Guds heliga ord, skriven av människor i kraft av den helige Ande
-Rak och tydlig förkunnelse utifrån Guds eget obesmittade ord 
-Vattendopet som ett omvändelsedop genom eget beslut
-Andedopet som ett särskilt dop med Andens gåva / gåvor som frukt av den helige Andes utgjutande 
-Israel som fysiskt land och Guds utvalda land och folk (med särställning för judarna vilken Jesus kom av) samt att löftena om dess framtid står fast och att vi som hedningar är inympade i det andliga Israel

Vill ni veta mer om mig, skicka en fråga  

Jag: Markus Alexander Grenehed

Bakgrund: Uppväxt i troendehem med förkunnarbakgrund i släkten. Döpt i vatten vid 13 års ålder, döpt i den helige Ande och ständigt beroende av den samme

Jag tror på och står för:
-Jesus Kristus som min personliga frälsare
-En treenig Gud (Fader, Son, Ande). 
-Abrahams, Isaks och Jakob / Israels Gud som den enda levande Guden Jahve (Jag är)
-Jesus Kristus Guds son. Ordet som blev kött, född av människan jungfru Maria i kraft av Den helige Ande, död på korset och uppstånden på tredje dagen med löfte att återkomma till denna värld i synlig gestalt
-Himlen el. Helvetet 
-Bibeln i sin helhet från 1 Mosebok t.o.m. Uppenbarelseboken som Guds heliga ord, skriven av människor i kraft av den helige Ande
-Rak och tydlig förkunnelse utifrån Guds eget obesmittade ord 
-Vattendopet som ett omvändelsedop genom eget beslut
-Andedopet som ett särskilt dop med Andens gåva / gåvor som frukt av den helige Andes utgjutande 
-Israel som fysiskt land och Guds utvalda land och folk (med särställning för judarna vilken Jesus kom av) samt att löftena om dess framtid står fast och att vi som hedningar är inympade i det andliga Israel

Vill ni veta mer om mig, skicka en fråga