En röst ropar i öknen:
"Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje  dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet sak uppenbaras,
alla människor ska se det tillsammans,
för Herrens mun har talat."  Jes 40:3-5 
 
  

Köp min bok för 50kr, klicka på boken för mer info