En röst ropar i öknen:
"Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  
Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens Härlighet skall uppenbaras, 
alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat."  
Jesaja 40:3-5

Jag räknar med att släppa min första bok någon gång i vår. Håll ögonen öppna!
SENAST INLAGT 2019

22/2 BIBEL - NTs brev  "Korintierbreven Del 2 och Del 3"
27/1 Bibel - Det kristna livet  "Frid vare med er "
6/1 Profetia - "Kom och köp vitakläder"