En röst ropar i öknen:
"Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  
Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens Härlighet skall uppenbaras, 
alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat."  
Jesaja 40:3-5

Nu ger jag ut min första bok:
Håll er därför vakna!

Ett Bibelstudium om den yttersta tiden
Se mer under fliken "BOK"
100kr + 50kr i frakt/bok