En röst ropar i öknen:
"Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  
Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens Härlighet skall uppenbaras, 
alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat."  
Jesaja 40:3-5

Sprid gärna denna sida till dina vänner! 
Uppdateringarna har varit få delvis p.g.a. ett bokprojekt som jag hoppas vara klart
under första kvartalet 2019. Håll ögonen öppna!

SENAST INLAGT 2019

27/1 Bibel - Det kristna livet  "Frid vare med er "
6/1 Profetia - "Kom och köp vitakläder" 
25/12 BIBEL - NTs brev  "Korintierbreven Del 1"
15/12 BIBEL - Det kristna livet  "Fråntagen allt..."